Pris, villkor och ränta

Aktuella priser fr o m 2020-06-30

Aktuella villkor (pdf)
Förhandsinformation om konsumentkrediter (pdf)

Uppläggningsavgift*
3 månader 55 kr
6 månader 75 kr
12 månader 295 kr
24 månader 395 kr
36 månader 395 kr
Övriga avgifter
Administrationsavgift 30 kr
Förseningsavgift 125 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Inkassoavgift 180 kr
Dröjsmålsränta 24 %
Ränta enligt betalningsplan
3 månader 0 %
6 månader 0 %
12 månader 0 %
24 månader 6 %
36 månader 6 %
Effektiv ränta
3 månader 7,18 %
6 månader 7,87 %
12 månader 12,39 %
24 månader 16,54 %
36 månader 15,45 %

*Uppläggningsavgiften debiteras alltid på första fakturan.

Villkoren för betalningsplanerna kan variera beroende på i vilken butik som köpet sker. Det är alltid de vid ansökan aktuella betalningsplanerna som gäller för aktuellt köp.

Räkneexempel på betalningsplan 12 månader

Vid en betalningsplan på 12 månader (1 avbetalning/månad) och en kredit på 10 000 kr tillkommer en administrativ avgift på 30 kr per månad och en uppläggningsavgift på 295 kr. Den effektiva räntan är 12,39%. Den totala kostnaden för krediten är 10 655 kr (887,50 kr per månad). Vid eventuell avvikelse från betalningsplanen utgår en kreditränta på f.n. 15 %. Lägsta belopp att betala är 3 % av den totala skulden varje månad. Kreditgivare är SEB Kort Bank AB.